ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ,
ศูนย์ปรับลดปลดภาระหนี้

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้หารือเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู และได้ทำ MOU “โครงการพัฒนา ชีวิตครู” กับ ธนาคารออมสินเพื่อให้ครูรวมหนี้สินเชื่อมาอยู่ที่ธนาคารออมสิน และโอนโครงการพัฒนาชีวิตครูมาอยู่ในความดูแลของสำนักงาน สกสค.
ซึ่งปัจจุบันลูกค้ากลุ่มนี้ประสบปัญหาหนี้ค้างชำระจำนวนหนึ่งประกอบกับไม่มีศูนย์กลางในการประสานงานติดต่อสื่อสาร ให้คำปรึกษาปัญหา หรือรับเรื่องร้องเรียน ระหว่างลูกค้ากับธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรง ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาระบบงานเว็บไซต์ “ศูนย์ปรับลดปลดภาระหนี้ครู” เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู สินเชื่อ ช.พ.ค. ช.พ.ส. และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน/ สร้างการรับรู้/ รับเรื่องร้องเรียน/ รับแจ้งปัญหาต่างๆ/ หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของธนาคารเพื่อลดหนี้ค้างชำระ/เสริมสร้างการแก้ไขปัญหาหนี้ และสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการครูที่มีปัญหาหนี้สินให้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้/ เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ความรู้ทางการเงินและเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครู และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทำให้ระบบการศึกษาของไทยในภาพรวมดียิ่งขึ้น

2
blog01

3 สาเหตุหลัก

ของปัญหาเรื่องเงินในครอบครัว

 • 01
  การแยกบัญชีรายรับ-จ่ายของคู่แต่งงาน
  สาเหตุแรกเลยครับ เรื่องการแยกบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ชัดเจน ทำไมถึงเป็นปัญหาน่ะเหรอครับ เพราะการมาอยู่ร่วมกันแต่ละคนมีหนี้ มีเงินกู้ มีภาระที่มาต่างกัน การแยกบัญชีเพื่อให้เราเห็นรายรับอย่างชัดเจนและทราบว่ารายจ่ายที่เราต้องจ่ายออกไปนั้นน่าจะเป็นเท่าไหร่และเตรียมเงินที่ต้องจ่ายไว้ให้พร้อมได้ทัน ทำให้เราวางแผนการเงินของครอบครัวได้อย่างง่ายๆ รวมถึงเราสามารถจัดงบฉุกเฉินไว้ในกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้น หรือสามารถใช้ประโยชน์จากการกู้เงินของแต่ละบัญชีได้ หรือแม้กระทั่งการออมเงินในระยะยาวของครอบครัว การทำประกันชีวิตด้วยเช่นกัน ฟังดูดีนะแล้วปัญหามาจากไหนล่ะ ก็มาจากการไม่แยกบัญชีไงครับเมื่อเรารวมทุกอย่างแล้วไม่ได้จัดการอย่างชัดเจน ปัญหาก็จะตามมาอีกเพียบเรื่องเงินๆ ทองๆ นี่สำคัญนะครับ
 • 02
  การประชดประชัน
  อีกสาเหตุที่ฟังแล้วเหมือนดราม่าไปซักหน่อยคือ การประชดกันครับ การใช้จ่ายที่เกิดจากอารมณ์มากกว่าเหตุผลมักให้ผลลัพธ์ทางการเงินที่ไม่สวยนัก เพราะงั้นการพูดคุยกันแบบเปิดอกในครอบครัวจึงมีความสำคัญมาก เมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกน้อยใจ รู้สึกอยากทำบ้าง อยากประชด เริ่มรู้สึกไม่ยุติธรรม ให้มาคุยกันก่อนเลยครับ พยายามนึกถึงใจเขาใจเราและความเท่าเทียมเข้าไว้ ถ้าเราประชดกันไปมาเช่น เธอซื้อแล้วฉันซื้อบ้างก็คงทำได้แต่มาช่วยกันหาทางแก้ไขเรื่องค่าใช้จ่ายแทนแล้วล่ะครับ หรือจะลองเปลี่ยนแนวการประชดเป็นแข่งกันออมเงินก็เข้าท่านะครับ
 • 03
  โกหกกันเรื่องค่าใช้จ่าย
  สาเหตุสุดท้ายของปัญหาเรื่องการเงินที่เราเจอกันในครอบครัว คือ โกหกกันเรื่องค่าใช้จ่าย หรือแอบมีบัตรเครดิตลับเอาไว้ใช้งานโดยไม่ให้คนในครอบครัวรู้ตัว มักจะเริ่มจากการซื้อของเล็กๆ น้อยๆ แล้วในที่สุดก็จะสะสมกลายเป็นหนี้มูลค่าสูงเสมือนเราได้ตกลงไปในหลุมดำ การแก้ไขก็ไม่ยากครับ เราต้องให้อภัยกันให้ได้ก่อน ยอมรับความจริงว่าปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วและกำจัดบัตรลับนั้นไปซะ จากนั้นให้เราคุยกันตรงๆ เรื่องของการใช้จ่ายคอยเตือนกันและเชื่อใจกันว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวได้อย่างไม่ยากไม่เกิดความร้าวฉานขึ้อย่างแน่นอน
Untitled-1
Business people shaking hands together
Main_0_20130726-091624
Business people shaking hands together
Untitled-1
icon-marker

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู

“โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู” เป็นโครงการฯ ความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างกลุ่มข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตครูให้ดีขึ้นอย่างบูรณาการ เบ็ดเสร็จ และ สถาวร โดยอาศัยกระบวนการทางจิตใจ สังคม และ การเงิน กล่าวคือ ทั้งสามฝ่ายร่วมเป็นพันธมิตรในแนวราบอย่างทัดเทียมกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตครูให้มีความสุข สามารถมีชีวิตทั้งด้านส่วนตัวและการงานดีขึ้นด้วยประการทั้งปวงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยข้าราชการครูต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน รู้จักประหยัดอดออม และสร้างเสริมวินัยทางการเงินให้แก่ตนเอง มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีกระบวนการจัดการต่างๆ ในกลุ่มอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะให้การสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • 02 299 8000
 • sociala@gsb.or.th
ไม่อยากพลาดข้อเสนอและข่าวสารล่าสุดจากทางเรา?

ระบุอีเมลของท่านเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดที่นี่